Giải Doanh Nghiệp ra mắt Diễn đàn. Ngày 2,3,4/12/2016

30 Thg 10
KIỂU NHÀ ĐẤT 23:09 77 237 Đọc 432 Bình luận 8 Cảm ơn
vang.JPG-1.JPG
[IMG] [ATTACH] Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam Độc Lập- Tự do- hạnh phúc ĐIỀU LỆ GIẢI TENNIS DOANH NGHIỆP CÚP VÀNG KIM BẢO HÂN -Lần 1-2016 I.Mục đích & ý nghĩa: [LEFT][SIZE=7][COLOR=#0059b3]Nhằm khuyến khích phong trào thể thao, tăng cường sức khỏe trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên các doanh nghiệp trong và ngoài quận, trao đổi kinh nghiệm,...